Snarveier til våre tjenester:

Ventilasjonsrengjøring

Ventilasjonsrengjøring

Små og store ventilasjonsanlegg

Rørinspeksjon

Rørinspeksjon

Inspeksjon av kanaler og ventilasjonsanlegg

Graving og betongsaging 

Kjerneboring, graving og bortkjøring.

Tørrisblåsing

Rengjøring med tørris

Innvendig og utvendig maling

Maling av alle typer fasader

Vask av tak og fasade 

Fasadevask og takvask, utvendig og innvendig.

Muring og steinlegging

Muring og steinlegging

Belegningsstein, heller og kantstein.

Vaktmestertjenester

Gressklipping, bortkjøring og annet forefallende arbeid.

Markedsområder

Selv om de fleste av våre kunder kommer fra Molde, Kristiansund, Trondheim og omkringliggende kommuner, så utfører vi tjenester for kunder i hele Norge.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud med pris når det gjelder alle typer oppdrag.